Om GPF / Kontingent og sæson

Kontingent og sæson

Kontingent
Kontingentet oplyses under beskrivelsen af de enkelte hold og omfatter træning fra uge 36 til sæsonafslutning lørdag den 30. marts 2019 - med mindre andet er oplyst ved det enkelte hold.

Holdbeskrivelserne ses under holdoversigt. Har du spørgsmål til de enkelte hold eller til tilmelding, er du velkommen til at sende en mail til holdets kontaktperson. Kontaktperson er altid en repræsentant fra bestyrelsen, og mail adressen er oplyst under holdbeskrivelsen på gpf.dk.
 
For børnehold er der i kontingentet indregnet betaling for t-shirt/dragt og holdfoto. Information herom findes under beskrivelsen af de enkelte hold.
 
Fitness-kontingent
Foreningens 12 fitness hold kan benyttes på enten enkeltvis, eller man kan via et særligt Fitness-kontingent deltage ubegrænset på alle holdene i hele sæsonen. Fitness-kontingentet koster 1.200 kr. og kan købes via foreningens hjemmeside gpf.dk/tilmelding, hvorefter man modtager et medlemskort, som skal fremvises ved deltagelse på fitnessholdene. Fitness events indgår ligeledes i fitness-kontingentet.
 
Fitness holdene er markeret med "Fitness" under Holdoversigt.
 
Sæson 2018/19
Gymnastikforeningen følger kommunens skoleferie med mindre andet aftales på holdet. Se oversigt over ferier her.
 
Ulykkeforsikring
Bemærk, at kontingentet ikke omfatter ulykkesforsikring for medlemmerne, men at det er jeres egen ulykkesforsikring der skal dække en evt. ulykke i forbindelse med træningen.
 
Støtteordninger til udsatte børn mm.
Alle er velkomne som medlemmer i GPF, og har du ikke økonomi til at betale dine børns kontingent er der flere muligheder for, at få hjælp så også dit barn kan blive en del af fællesskabet.
Kontakt vores kasserer på kasserer@gpf.dk, da vi som forening har mulighed for at søge støtte til dækning af kontingent for særligt udsatte børn. 
 
Fotografering
Ved tilmelding giver du tilladelse til, at foreningsrelaterede billeder af dig og dine børn må anvendes på foreningens hjemmeside, sæsonprogram, trykte medier, magasiner mv. Ønsker du ikke at medvirke på billeder/video, er det dit eget ansvar at give skriftlig besked til foreningens formand på formand@gpf.dk.
Gymnastikforeningen Præstø Fjord | CVR: 31721237