Instruktører / Redskaber

Redskaber

De fleste af de redskaber der er både i gymnastiksalene på skolen og i Multicenteret er GPF´s. Vi bruger hvert år rigtig mange penge på redskaber og forventer at både I og de øvrige brugere af redskaberne passer godt på dem.

Hvis I oplever at noget er gået i stykker eller ved at være meget slidt så giv Lars Nerup besked herom, så vi har mulighed for at få det repareret inden det går helt i stykker.
 
Lars Nerup er foreningens redskabsmand og ham der er behjælpelig hvis I har spørgsmål mm omkring de redskaber vi har.
 
Som udgangspunkt forsøger vi én gang om året at lave et overblik over ønsker til nye "store" redskaber - I hører nærmere når vi går i gang med næste runde.
 
Hvis det drejer sig om ønsker til nye små-redskaber, så skal I skrive til Jette Hansen - bestyrelse2@gpf.dk.

Lister over småredskaber er under udarbejdelse og vil blive lagt her på siden når den er klar.
 
Hvis I ønsker at bruge småredskaber der ikke ligger der hvor I selv træner, bedes i kontakte Tina eller Lis så øvrige instruktører kan høres/orienteres og listen over småredskaber kan tilrettes.
Gymnastikforeningen Præstø Fjord | CVR: 31721237