Instruktører / Omkostningsgodtgørelse

Omkostningsgodtgørelse

Som instruktør og hjælper i GPF udbetales der "løn" for de timer man deltager som instruktør eller hjælper til de ugentlige træninger for de hold man tilknyttet.
 
"Lønnen" udbetales som omkostningsgodtgørelse efter gældende takster for idrætsforeninger m.v.
 
Ud over de almindelige ugentlige træninger udbetales der også omkostningsgodgørelse for timer vedrørende ekstratræning  - dog maks 2 timer pr. hold pr. sæson til hver instruktør på holdet.
 
Ved deltagelse som hjælper på foreningens øvrige aktiviteter udbetales der følgende omkostningsgodtgørelse:
 
3 timer ved arrangementer med overnatning (eks. Dag/nat)
1,5 time ved øvrige arrangemetner uden overnatning (eks. bedsteforældredag og Fri tons, Vild drengespring osv.)
 
De ansvarlige for de enkelte arrangementer bedes sende liste til Lis med info om hvilke instruktører der har deltaget.
 
Lønseddel for foråret 2019 finde her - FRIST FOR AFLEVERING ER 30/3 2019
 
Lønsedlen kan mailes i udfyldt stand til Lis på kasserer@gpf.dk og hvis du skal aflevere bilag kan bilag og lønseddel afleveres på Lis´s adresse Rugvænget 22.
 
Filen indeholder ud over lister hvor træningsdatoer, timer mm indtastes også skabelon til kørselsgodtgørelse samt en vejledning til hvordan omkostningsgodtgørelsen udbetales. Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål i filen så skriv eller ring til Tina (formand@gpf.dk) eller Lis (kasserer@gpf.dk)
 
Gymnastikforeningen Præstø Fjord | CVR: 31721237