Om GPF / Børneattest og samværspolitik

Børneattest og samværspolitik

Som et middel til at forebygge seksuelle krænkelser og overgreb mod børn i idrætsforeninger kræver lovgivningen, at foreninger indhenter børneattester ved nyansættelser af instruktører og andre med lederansvar overfor børn og unge under 15 år. Det omfatter personer, der via deres arbejdsopgaver færdes fast på steder, hvor der er børn under 15 år, og som derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med børnene. 
 
Alle som er ansat eller tilknyttet Gymnastikforeningen Præstø Fjord, og som arbejder med børn under 15. år, skal derfor ved ansættelser og herefter hvert 2. år give samtykke til at Gymnastikforeningen Præstø Fjord indhenter en børneattest. I forbindelse med længerevarende fravær fra foreningen skal der indhentes en ny børneattest ved genansættelse.
 
Børneattester opbevares af foreningens formand.
Gymnastikforeningen Præstø Fjord | CVR: 31721237